Kontakt :

BENEDYKTYNKI OD NIEUSTAJĄCEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  

51 -211  WROCŁAW  UL. PRZEDWIOŚNIE  76/78      

E mail: sakramentki@wroclaw.opoka.org.pl              

tel. kom.   692 807 258

-------------------------------------------------------------

Nasze konto bankowe/ dotyczy PLN/:

numer rachunku: 96 1240 1994 1111 0010 0162 9133

nazwa banku: Bank Pekao S.A., I O. we Wrocławiu

----------------------------------------------------

dotyczy EUR:

IBAN: PL 85 1240 1994 1978 0010 0162 9146

AWIFT/BIC:  PKOPPLPW