Galeria


Klasztor we Lwowie

Pławniowice - wygląd dawny i obecny

Bardo Śląskie - wygląd dawny i obecny

Wrocław - Pawłowice - czas odbudowy do 2000 r.

Wroclaw - widok obecny